Filters for the Askama templating engine https://crates.io/crates/askama-filters
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 lines
29B

  1. /target
  2. **/*.rs.bk
  3. Cargo.lock